Παρακολουθήστε παρακάτω την συζήτηση-τεχνική ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 07 Ιουνίου για τους επερχόμενους αγώνες του Olympus Marathon στις 28-30 Ιουνίου 2024 από το κανάλι του Thomaidis Trail