Πώς μπορεί να επηρεάσει η ρεφλεξολογία την συναισθηματική μας κατάσταση, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πάντα γύρω μας και κατ’ επέκταση την αθλητική μας ψυχολογία, μας αναλύει παρακάτω ο κος Μπαμπάτσος Παναγιώτης, Ρεφλεξολόγος με εξειδίκευση στη Νεύρο – Ρεφλεξολογία (MNT- NR International). Κλείστε ένα ραντεβού μαζί του και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα! κ. Μπαμπάτσο σας ευχαριστούμε!

Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η απόδοση μίας γυναίκας σε ψυχολογικό επίπεδο με την χρήση Ρεφλεξολογίας;

Μία πρόταση βασισμένη στο ‘’Program proposal for the development of Professional Basketball Athletes on a psychological level, with the use of Reflexology.’’(2020)

Εισαγωγή

Στο προηγούμενό άρθρο μας έγινε μία πρώτη αναφορά στο τι είναι η Ρεφλεξολογία. Παρακάτω θα αναφερθούμε στη σχέση ψυχολογίας – αθλητισμού, στη σχέση Ρεφλεξολογίας – ψυχολογίας, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης μίας γυναίκας σε ψυχολογικό επίπεδο με την χρήση Ρεφλεξολογίας.

Ψυχολογία και Αθλητισμός

Η αθλητική ψυχολογία είναι ένας ευρύς τομέας έρευνας και ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν έντονα την απόδοση των αθλητών. Υπό αυτή την έννοια, σύμφωνα με τους Manuel Castro-Sánchez, Félix Zurita-Ortega, Ramón Chacón-Cuberos, Carlos Javier López-Gutiérrez, and Edson Zafra-Santos (2018), αυτό καθιστά απαραίτητο να μελετηθούν ορισμένες μεταβλητές όπως το κλίμα παρακίνησης, η ηγεσία, το άγχος και η συναισθηματική νοημοσύνη, καθιστώντας αυτούς τους παράγοντες ένα θεμελιώδες αντικείμενο μελέτης για τους ειδικούς της αθλητικής ψυχολογίας [8]. Από την πλευρά του αθλητή, η σημασία των ψυχολογικών παραγόντων λόγω της επιρροής τους στην απόδοση, θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη μελέτη του Park (2000) για τη χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης από τους εθνικούς αθλητές της Κορέας. Σύμφωνα με τη μελέτη η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στρατηγική αντιμετώπισης από το 49,7%, σχετίζεται με τις ψυχολογικές στρατηγικές των αθλητών [9].

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των αθλητών, αλλά με τι τρόπο; Σύμφωνα με τους Nicolas Mascret, Jorge Ibáñez-Gijón, Vincent Bréjard, Martinus Buekers, Rémy Casanova, Tanguy Marqueste, Gilles Montagne, Guillaume Rao, Yannick Roux και François Cury (2016) [10], το άγχος μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση ανάλογα με τα κίνητρα τη φυσιολογική κατάσταση ή την προσωπική βιογραφία.

Το 1988, οι J. Graham Jones και Lew Hardy ανέφεραν στη μελέτη τους [16] ότι η εγκυρότητα αυτής της προσέγγισης για την εξήγηση των αθλητικών επιδόσεων σε συγκεκριμένες καταστάσεις είναι υπό συζήτηση και γενικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι the inverted‐U hypothesis είναι πολύ ασαφής και απλοϊκή. Η συζήτηση εξετάζει πολυδιάστατες προσεγγίσεις και συζητά την καταλληλόλητα και τις επιπτώσεις ορισμένων πιο πρόσφατων και πιο σύνθετων μοντέλων άγχους και απόδοσης που είναι πλέον διαθέσιμα στην ψυχολογική βιβλιογραφία. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ του στρες και της αθλητικής απόδοσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της φύσης του στρεσογόνου παράγοντα, των γνωστικών απαιτήσεων της εργασίας που εκτελείται και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων που την εκτελούν.

Ρεφλεξολογία και Ψυχολογία

Παρά το γεγονός ότι η ρεφλεξολογία χρονολογείται από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική (TCM), οι συμβατικές επιστήμες έχουν επίσης παρουσιάσει τον μηχανισμό αποτελεσματικότητάς της, έτσι ώστε η ρεφλεξολογία να προκαλεί μια αίσθηση διαλογιστικής χαλάρωσης που διεγείρει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα [18]. Με βάση πρόσφατες παρατηρήσεις και μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τους ασθενείς στα στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία υγείας τους και την αποτελεσματικότητά της, διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας μπορεί να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για αυτούς. Από το 2011 έως το 2020, έχουν γίνει 10 μελέτες, με βάση τα όσα έχουμε βρει, αναζητώντας την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στα ψυχολογικά συμπτώματα των ασθενών. Ειδικότερα, οι επτά από τις δέκα μελέτες έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. Οι περιπτώσεις των εν λόγω μελετών ήταν για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, το μόσχευμα παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας, καρκίνος, σκλήρυνση κατά πλάκας και η καθημερινή διαχείριση του άγχους. Το φύλο, η ηλικία και η κατάσταση των ασθενών ήταν διαφορετικά, αλλά το πιο κοινό πρόβλημα σε όλους ήταν το άγχος και η ανησυχία.

Όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή, είτε πρόκειται για πραγματική είτε για ψεύδο απειλή, εμφανίζεται άγχος. Αυτό το άγχος διακρίνεται από τις σωματικές και ψυχικές λειτουργίες του ατόμου [27, 28]. Οι Ψυχολογικές αντιδράσεις θα εκδηλωθούν με τη μορφή άγχους, ενώ οι σωματικές αντιδράσεις θα έχουν τη μορφή αλλαγών στις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος [27, 29]. Η φύση του άγχους είναι το συναίσθημα, ένα αρνητικό συναίσθημα συνδέεται με την προσδοκία και την ανησυχία [24]. Ο προτεινόμενος μηχανισμός της συμβατικής ιατρικής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στα ψυχολογικά συμπτώματα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ρεφλεξολογία οδηγεί στην απελευθέρωση β-endorphins και encephalins από τον εγκέφαλο ως ενδογενή οπιούχα πεπτίδια με ευφορικές επιδράσεις που προάγουν την καλή αίσθηση στους ανθρώπους [18,30].

Η πίεση που ασκείται κατά την εφαρμογή της ρεφλεξολογίας διασπά τα calcium crystals και το uric acid στις νευρικές οδούς και προκαλεί ψυχολογικές αντιδράσεις [31, 32].Η ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική και μη φαρμακολογική πρακτική υγείας. Τα αποτελέσματα όλων των μελετών δείχνουν ότι η ρεφλεξολογία είναι μια αποτελεσματική μέθοδος. Ειδικότερα για τη μείωση της δυσφορίας στους επιζώντες από καρκίνο. Είναι επίσης μια αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος για την ανακούφιση των ψυχολογικών αντιδράσεων σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που πάσχουν από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, πριν από τη στεφανιογραφία και είναι αποτελεσματική στην ανακούφιση από το άγχος, το στρες και την κατάθλιψη σε γυναίκες με ΣΚΠ.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μέχρι τώρα, οι ψυχολογικοί παράγοντες έχουν παραμείνει ένα πρόβλημα που επηρεάζει την απόδοση των αθλητριών. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, όλα τα αποτελέσματα από μελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα και πολλοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματα άγχους και στρες των αθλητριών .Το πρόγραμμά μας χρησιμοποιεί το οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner [35] και αντιστοιχεί σε μια ένθετη σειρά από αλληλένδετα επίπεδα. Κάθε ένα από τα επίπεδα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του άλλου επιπέδου (Μικροσύστημα-Μεσοσύστημα-Εξωσύστημα-Μακροσύστημα). Ακολουθώντας το οικολογικό μοντέλο, αν ένας αθλητής, για παράδειγμα, πνίγεται υπό πίεση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα λόγω άγχους, το θέμα αυτό θα επηρεάζει και άλλα συστήματα της ζωής του και το αντίστροφο. Έτσι, χρησιμοποιώντας το οικολογικό μοντέλο, πώς θα μας βοηθήσει για να μειώσετε τα επίπεδα άγχους και στρες; Αρχικά, με αυτό το μοντέλο έχουμε τη δυνατότητα να εξειδικεύσουμε κάθε περίπτωση ακριβώς στο σύστημα όπου έλαβε χώρα και να διερευνήσουμε την πραγματική αιτία που ευθύνεται για το άγχος και το στρες. Σε συνάφεια με το Οικολογικό μοντέλο, η Ρεφλεξολογία ακολουθεί την ίδια ολιστική προσέγγιση.

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε αθλητής είναι ένα μοναδικό άτομο με τις δικές του μοναδικές ανάγκες που σχετίζονται με το περιβάλλον του, ο κύριος στόχος της Ρεφλεξολογίας ως πρακτική υγείας δεν είναι μόνο η μείωση του άγχους ή του στρες όπως το αντιλαμβανόμαστε ως αποτέλεσμα κάποιας κατάστασης, αλλά να ερευνήσουμε και να αποκαλύψουμε τον κύριο λόγο που είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά. Σε συνεργασία με όλους τους προπονητές, τους γιατρούς, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές, τους αθλητικούς ψυχολόγους και τα μέλη της οικογένειας των αθλητών, η Ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική επιστήμη θα μπορούσε να δημιουργήσει πιο ακριβή πρωτόκολλα. Έτσι, οι αθλητές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ψυχολογικό εμπόδιο το οποίο τους παρουσιάζεται.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψυχολογίας στην απόδοση των αθλητριών, το πρόγραμμα που προτείνουμε βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο μοντέλο, το οποίο εκμεταλλεύεται τα ολιστικά ρεφλεξολογικά οφέλη με τη χρήση των πιο πρόσφατων εγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων.

Η εφαρμογή Ρεφλεξολογίας μπορεί να γίνει συμπληρωματικά και πάντα με την έγκριση του προσωπικού σας ιατρού όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η φροντίδα του εαυτού μας οφείλει να είναι μέσα στις προτεραιότητές μας.

Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Μπαμπάτσος είναι Ρεφλεξολόγος με εξειδίκευση στη Νευρο – Ρεφλεξολογία (MNT- NR International). Το γραφείο Ρεφλεξολογίας Reflect On Life – Reflexology είναι μέλος του Σ.Ε.Ρ (Σωματείο επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων) και μέσω του σωματείου μέλος στο RiEN (Reflexology in Europe Nexus).

Η αποδοχή του γραφείου ως μέλος του Σ.Ε.Ρ, πιστοποιεί το επίπεδο, το χρόνο σπουδών (2 έτη) και τη σχολή φοίτησης (Kinetiks – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια), ως πιστοποιημένο από το Σ.Ε.Ρ κέντρο εκπαίδευσης Ρεφλεξολογίας.

Ταυτόχρονα αυτή η αναγνώριση κάνει μέσω του σωματείου, μέλος στο RiEN το επίσημο δίκτυο Ρεφλεξολογίας στην Ευρώπη, συμβαδίζοντας και πιστοποιώντας έτσι το επίπεδο εκπαίδευσης σε ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης, μαζί με την Δανία, την Ολλανδία και τμήμα της Ελβετίας.

Για τους πελάτες αυτό σημαίνει διασφάλιση του επιπέδου των υπηρεσιών, οι οποίες ακολουθούνε τις αρχές της Ρεφλεξολογίας σε Ευρωπαϊκό (Σ.Ε.Ρ, RiEN) αλλά και διεθνές επίπεδο μέσω του International Council of Reflexologists (ICR).

Από το 2013 έχει συμμετάσχει στα τμήματα εκπαίδευσης της Release & Relax Motion στις τεχνικές μάλαξης: Λειτουργική μάλαξη, Deep Tissue, Sports Massage, Thai Massage, Λεμφική Παροχέτευση, Σουηδική Μάλαξη και Spa Marketing.

Από το 2017 έχει συμμετάσχει στα τμήματα εκπαίδευσης του Kinetiks Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στα σεμινάρια:  Αξιολόγησης & Θεραπείας Μυοπεριτονιακών Σημείων Πυροδότησης Πόνου (Trigger Points Therapy) Μυοπεριτονιακής Θεραπείας με Βεντούζες (Myofascial Cupping Therapy)Δια Χειρός Νευρο-θεραπεία (Manual NerveTherapy-MNT), Manzanares Method of Reflexology.

Το 2018 δημιούργησε το  Program proposal for the development of Professional Basketball Athletes, on a psychological level with the use of Reflexology.

Από το 2019 έχει συμμετάσχει στα σεμινάρια του Barcelona Innovation Hub στα τμήματα: Sport Psychology for Athletes Development, Psychology for High Performance Sports, Neurobiology and Sports Performance, Lower Limb Tendinopathy.

Υπήρξε μέλος της ομάδας μπάσκετ του Βελλερεφόντη στη Θεσσαλονίκη το 2018/19 όπου εφάρμοσε την πρόταση του προγράμματος Sports Reflexology.

Από το 2022 διατηρεί το γραφείο Ρεφλεξολογίας Reflect On Life | Reflexology και παρέχει υπηρεσίες Ρεφλεξολογίας στο νησί της Θάσου και στην πόλη της Ξάνθης.

Facebook: Reflect On Life – Reflexology, Panagiotis Babatsos

Instagram: babatsos_reflexologist


References

 1. Manuel Castro-Sánchez, Félix Zurita-Ortega, Ramón Chacón-Cuberos, Carlos Javier López-Gutiérrez, and Edson Zafra-Santos, 2018. Emotional Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different Categories of Sports: Analysis through Structural Equations, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981933/, [Accessed 12/03/2020].
 2. Jeong-Keun Park, 2000. Coping strategies used by Korean National Athletes, [online]. Available at: https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/14/1/article-p63.xml, [Accessed 12/03/2020].
 3. Nicolas Mascret, Jorge Ibáñez-Gijón, Vincent Bréjard, Martinus Buekers, Rémy Casanova, Tanguy Marqueste, Gilles Montagne, Guillaume Rao, Yannick Roux, and François Cury, 2016. The Influence of the ‘Trier Social Stress Test’ on Free Throw Performance in Basketball: An Interdisciplinary Study, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911116/#pone.0157215.ref020, [Accessed 12/03/2020].
 4. J. Graham Jones and Lew Hardy, 1988. Stress and cognitive functioning in sport, [online]. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640418908729821, [Accessed 12/03/2020].
 5. Marzieh Hasanpour, Mohammad Mehdi Mohammadi, and Habib Shareinia, 2019. Effects of reflexology on premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6815051/, [Accessed 12/03/2020].
 6. Noh GO, Park KS, 2019. Effects of aroma self-foot reflexology on peripheral neuropathy, peripheral skin temperature, anxiety, and depression in gynaecologic cancer patients undergoing chemotherapy: A randomised controlled trial, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31473465, [Accessed 12/03/2020].
 7. Tahereh Bahrami, MScN, Nahid Rejeh, PhD, MScN, BScN, Majideh Heravi-Karimooi, PhD, MScN, BScN, Seyed Davood Tadrisi, MScN, and Mojtaba Vaismoradi, PhD, MScN, BScN, 2019. The Effect of Foot Reflexology on Hospital Anxiety and Depression in Female Older Adults: a Randomized Controlled Trial, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6715326/, [Accessed 12/03/2020].
 8. Zohre Rahmani Vasokolaei, Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Seyed Davood Tadrisi, Kiarash Saatchi, Zahra Poshtchaman, Christina Sieloff, and Mojtaba Vaismoradi, 2019. Comparison of the Effects of Hand Reflexology versus Acupressure on Anxiety and Vital Signs in Female Patients with Coronary Artery Diseases, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6473738/, [Accessed 12/03/2020].
 9. Ali Khaledifar, Marzeih Nasiri, Borzoo Khaledifar, Arsalan Khaledifar, and Ali Mokhtari, 2017. The effect of reflexotherapy and massage therapy on vital signs and stress before coronary angiography: An open-label clinical trial, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5628851/, [Accessed 12/03/2020].
 10. Mozhgan Soheili, Fatemeh Nazari, Vahid Shaygannejad, and Mahboobeh Valiani, 2017. A comparison the effects of reflexology and relaxation on the psychological symptoms in women with multiple sclerosis, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5433640/, [Accessed 12/03/2020].
 11. Bernard Payrau, MD, MT, Nadine Quere, MSc, PT, MT, Elisabeth Breton, MSc, and Christine Payrau, MD, 2017. Fasciatherapy and Reflexology compared to Hypnosis and Music Therapy in Daily Stress Management, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5593310/, [Accessed 12/03/2020].
 12. Mehdi Molavi Vardanjani, Negin Masoudi Alavi, Narges Sadat Razavi, Mohammad Aghajani, Esmail Azizi-Fini, and Seied Morteza Vaghefi, 2013. A Randomized-Controlled Trial Examining the Effects of Reflexology on Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228540/, [Accessed 12/03/2020].
 13. Nancy A. Hodgson and Doreen Lafferty, 2012. Reflexology versus Swedish Massage to Reduce Physiologic Stress and Pain and Improve Mood in Nursing Home Residents with Cancer: A Pilot Trial, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3409545/, [Accessed 12/03/2020].
 14. Mahin Moeini, MSc, Leila Sadat Kahangi, MSc., Mahboobeh Valiani, MSc, and Reza Heshmat, MSc, 2011. The effect of reflexotherapy on patients’ vital signs before coronary artery bypass graft surgery, [online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203304/, [Accessed 12/03/2020].
 15. Ebrahimi H, Ranjbar SH, Monjamed Z. Effect of relaxation on anxiety of patients undergoing cardiac surgery, heart hospital Rajaee Tehran. Journal of Medical Sciences, Shahr-e Kord. 2002;4(3):52–63. [Google Scholar].
 16. Roohi GH, Rahmani H, Abdolahi AA, Mahmoodi GR. Effect of music on anxiety and physiological responses of some patients before abdominal surgery. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2005;7(1):75–8. [Google Scholar].
 17. Lakasing Edin, Lawrence Debbie. When to use reflexology. Primary Health Care. 2010;20(1):16–19. doi: 10.7748/phc2010.02.20.1.16.c7513. [CrossRef] [Google Scholar].
 18. Poole H, Glenn S, Murphy P. A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain. Eur J Pain. 2007;11(8):878–887. doi: 10.1016/j.ejpain.2007.01.006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
 19. Ferrer de Dios R. [Reflexology] (article in Spanish) Rev Enferm. 2005;28(3):42–46. [PubMed] [Google Scholar].
 20. Bronfenbrenner U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Google Scholar].