Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Trail Girl Χορηγός επικοινωνίας Olympus Marathon

www.trailgirl.gr

                             Τέταρτη 21 Ιουνίου 2023

 20:00Επίδειξη Παγκράτιου ,Okinawa,Te Tai και Κιck Boxing από τον Α.Μ.Π.Σ  «ΑΛΚΗ» Δίου ΟλύμπουΔημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου

                                                             Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

18:00-22:00Γραμματεία OlympusMarathonUltra & Vertical, «Κόψη των Αετών», MelindraΛειτουργίατηςExpo Area
18:00-21:00Γραμματεία  Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior-Special Race (ΑμεΑ)
 20:30Θεατρική Παράσταση: ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ Χορογραφίες  Μπαλέτου & Μοντέρνου Χορού, Χοροθέατρο ΟλύμπουΔημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου

                                                           Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

7:30-9:15Γραμματεία Olympus Vertical (Λιτόχωρο)
8:30Αναχώρηση λεωφορείων για εκκίνηση OlympusVertical
9:45Τεχνική ενημέρωση OlympusVertical(Πριόνια)
10:00Εκκίνηση 5ου OlympusVertical (Πριόνια, υψ.1047μ)
10:00-22:00Γραμματεία OlympusMarathonOlympusUltra, «Κόψη των Αετών», MelindraΛειτουργία της ExpoArea
15:30-17:30Γραμματεία  Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior-Special Race (ΑμεΑ)
17:00Εκκίνηση 4ουMelindra(Λιτόχωρο)
18:30-19:30Διεξαγωγή αγώνων OlympusminiOlympusKidsOlympusJuniorSpecialRace (ΑμεΑ) (πάρκο Λιτοχώρου)
19:00-22:00Pasta-Party αθλητών Olympus Marathon & Ultra
19:30Απονομές OlympusVertical& Melindra
20:00Τεχνική ενημέρωση OlympusMarathon & Ultra
20.30Η κωμωδία «Πλαλουντα» από την λιτοχωρίτικη θεατρική ομάδα Αtack-AΔημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου
23:15Αναχωρήσεις λεωφορείων από το πάρκο Λιτοχώρου προς τον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου για Olympus Ultra

                                                              Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

00:00Εκκίνηση 4ουOlympusUltra(Δίον)
04:00-05:00Γραμματεία Olympus Marathon (Λιτόχωρο)
04:30-05:25Αναχωρήσεις λεωφορείων από το πάρκο Λιτοχώρου για τον  Αρχαιολογικό χώρο του Δίου για Olympus Marathon
06:05Εκκίνηση 19ου Olympus Marathon (Δίον)
10:00-15:00Γραμματεία «Κόψη των Αετών» (Λιτοχωρο)
10:00-22:00Λειτουργία της Expo Area
10:00-20:00ΤερματισμοίOlympusMarathon & Ultra – Λιτόχωρο
14:20-14:50Αναχωρήσεις λεωφορείων για Πριόνια για εκκίνηση αγώνα  «Κόψη των Αετών»
16:00Εκκίνηση6ου «Κόψη των Αετών» (Πριόνια, υψ.1047μ)
17:00-21:00Τερματισμοί «Κόψη των Αετών»
20:00-21:00Απονομές OlympusMarathonOlympusUltra, «Κόψη των Αετών»
21:00-00:00Συναυλία PΑΝΙat the OPERA  ΔημοτικόΠάρκοΛιτοχώρουΛήξη 19ης διοργάνωσης Olympus Marathon

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου.

Η Γραμματεία και OMShop θα βρίσκονται στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου 

Το συγκρότημα κρουστών Paranaue με αφροβραζιλιάνικη μουσική  θα εμψυχώνει τους αγωνιζόμενους αθλητές.

EVENT SCHEDULE OLYMPUS MARATHON 2023

          Wednesday 21 Ιουνίου 2023

 20:00Demonstration of Pancratius ,Okinawa,Te Tai & Κιck Boxing by «ALKI» Dion-OlympusMunicipalityPark of Litochoro 

                                                  Thursday 22 June 2023

18:00-22:00Registration Olympus Marathon, Ultra & Vertical (Litochoro)Expo Area
18:00-21:00Registration Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior-Special Race
20:45Theatrical show. Ballet & Modern dance. Olympus Chorotheatro.MunicipalityPark of Litochoro

                                                   Friday 23 June 2023

07:30-09:15Registration Olympus Vertical (Litochoro)
08:30Buses’ departure from the Park of Litochoro to the start of Olympus Vertical
09:45Briefing Olympus Vertical
10:00Start of the 5th Olympus Vertical (Prioniaalt.1047m)
10:00-22:00Registration Olympus MarathonOlympus UltraMelindra, Eagles’ Ridge,Expo Area
15:30-17:30Registration Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior-Special Race
17:00Start of the 4thMelindra Trail (Litochoro)
18:30-19:30Start of OlympusminiOlympusKidsOlympusJunior – SpecialRace (Litochoro park)
19:00-22:00Pasta-Party for the athletes of Olympus Marathon & Ultra
19:30Awards ceremony OlympusVertical & Melindra
20:00Briefing OlympusMarathon & Ultra
20:30Comedy «Plalounta» performed by Litochorian theatrical team Αtack-AΔημοτικόΠάρκοΛιτοχώρου
23:15Buses’ departure from the Park of Litochoro to the start of Olympus Ultra

                                                     Saturday 24 June 2023

00:00Start of the 4thOlympusUltra (Dion)
04:00-05:00Registration Olympus Marathon (Litochoro)
04:30-05:25Buses’ departure from the Park of Litochoro to the start of Olympus Marathon (*)
06:05Start of the 19th Olympus Marathon (Dion)
10:00-15:00Registration «Eagles’ Ridge» (Litochoro)
10:00-22:00Expo Area
10:00-20:00Arrival of the finishers Olympus Marathon & Ultra – Litochoro
14:20-14:50Busesdeparture from the Park of Litochorotothestartof «Eagles’ Ridge»
16:00Start of the 6th «Eagles’ Ridge» (Prionia, alt.1047m)
17:00-21:00Arrival of the finishers «Eagles’ Ridge»
20:00-21:00Awards ceremony OlympusMarathon, Olympus Ultra, «Eagles’ Ridge»
21:00-00:00Concert PΑΝΙK at the OPERA Closure of the 19th edition of the Olympus Marathon

All theeventswilltakepartintheMunicipalityPark of Litochoro

The Paranaue percussion band with Afro-Brazilian music will inspire the competing athletes

                                       T