Εκκίνηση αγώνων
Κυριακή 9 Ιουλίου 2023
Faethon Sky Race 23 km +1800 – 8:00
Faethon Trail 14 km +400 – 8:30

Επίδοση αριθμών
Faethon Sky Race και Faethon Trail
Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 – Faethon Sky Race και Faethon Trail
στις 14:00 – 20:30 στην Πλατεία του Κοκκινοπηλού
Κυριακή 9 Ιουλίου 2023
Faethon Sky Race – 6:30 – 7:45 – Πλατεία του Κοκκινοπηλού
Faethon Trail – 7:00 – 8:15 – Πλατεία του Κοκκινοπηλού

 Καλό Αγώνα και καλό τερματισμό!
Η οργανωτική ομάδα του FaethonSR