Από την 1 Μαρτίου άνοιξε η πλατφόρμα των εγγραφών της σειράς αγώνων του Karpenos Trail

KAPRENOS TRAIL 24KM 1300 d+
KARPENOS TEMPLE RUN 13,5KM 860 d+
KALPOUS TREKKING ROUTE 4KM 280 d+

LINK εγγραφών: https://event.athletopia.com/karpenostrail?step=1