Μετά από σοβαρή, συλλογική και ώριμη σκέψη, αναλύοντας το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε σε μεγάλο μέρος της διαδρομής του αγώνα που διασχίζει την ανατολική προέκταση της οροσειράς της Πίνδου από έντονη δραστηριότητα 4×4, ζημιά που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί μέχρι τέλη Απριλίου, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων αλλά και μια όχι δυσάρεστη εμπειρία η διοργάνωση τροποποιεί την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα Karpenos Trail από τις 23/04/2023 στις 11/06/2023, ημερομηνία που δεν αλληλεπιδρά αρνητικά στα πόδια όσων συμμετέχουν στους μεγάλους αγώνες του Μετσόβου (Ursa Trail) και του Ολύμπου (Olympus Marathon), διάστημα που μας δίνει την δυνατότητα να τροποποιήσουμε την διαδρομή και να διαφυλάξουμε τις προδιαγραφές του αγώνα και το κύρος της διοργάνωσης, ζητούμε την κατανόησή των φίλων που έχουν εντάξει τον αγώνα στο καλεντάρι τους και των αθλητών ως αγώνα στόχο, όλα γίνονται προς όφελος της δικής τους εμπειρίας, της σωστής προβολής των ίδιων και των προσπαθειών τους καθώς και της γενικότερης εικόνας του ορεινού τρεξίματος.

 karpenos trail 2023.

 Grevena mountain and race activities.