Η Ακρώρεια OCA προκηρύσσει τους αγώνες ορεινού τρεξίματος 5ος ΔΙΒΡΙΣ hard trail race
2023. Οι αγώνες αποτελούνται από δύο διαδρομές, 31,1K και 9,3K.


ΤΟΠΟΣ: Λαμπεία Ηλείας (Δίβρη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: α. 31,1K, +D2.260
β. 9,3K, +D460
ΕΚΚΙΝΝΗΣΗ: α. 31,1K, 08:30
β. 9,3K. 09:30
ΚΟΣΤΟΣ: α. 31,1K, 30€
β. 9,3K, 15€
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: α. 31,1K, Άνδρες Α1(18 – 34)
Α2(35 – 54)
Α3(55+)

Γυναίκες Γ1(18 – 39)
Γ2(40+)

β. 9,3K, , Άνδρες Α1(18 – 34)
Α2(35 – 54)
Α3(55+)

Γυναίκες Γ1(18 – 39)
Γ2(40+)

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:
https://www.divrishtr.gr/

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:
https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=1555c88637e7715142eab18a5151f7ab&l
=GR&fbclid=IwAR3SLqqEylid76cJn22JFerG4FSNjlV954oS36PLMogbl6mPWpcDjvl73C4
Αριθμητικά όρια αθλητών:
-31,1K: 150 αθλητές
-9,3K: 250 αθλητές
Οι εγγραφές θα κλείσουν ΑΥΣΤΗΡΑ τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00. Οι εγγραφές
θα κλείσουν νωρίτερα σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί τα μέγιστα αριθμητικά όρια
σε κάθε διαδρομή με επιβεβαιωμένη ονομαστική τραπεζική κατάθεση. Στις γραμματείες δε
θα γίνει καμία συναλλαγή παρά μόνον η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής.
Επίσης οι 3 πρώτοι άνδρες και γυναίκες γενικής κατάταξης της μεγάλης διαδρομής και οι 3
πρώτοι άνδρες και γυναίκες γενικής κατάταξης της μικρής διαδρομής του 2022 αποκτούν
αυτόματα δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ:
Η χρονομέτρηση είναι ηλεκτρονική για όλους τους έγκυρα εγγεγραμμένους και για τις δύο
διαδρομές.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:
Κατά μήκος της διαδρομής των 31,1χλμ θα υπάρχουν 7 σταθμοί τροφοδοσίας. Ο 2ος και 3ος
σταθμός θα είναι κοινοί και για τη διαδρομή των 9,3χλμ. Στους σταθμούς θα παρέχονται
νερό, αναψυκτικά, φρούτα, αλμυρά, αλάτι, σταφίδες, σοκολάτα.
1 ος ΣΤ, ΑΗ ΛΙΑΣ: 5,15χλμ
2 ος ΣΤ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: 9χλμ – 4χλμ(μικρή διαδρομή)
3 ος ΣΤ, ΒΑΣΙΛΑΙΟΙ (κεντρικός): 13,9χλμ
4 ος ΣΤ, ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑ: 18χλμ
5 ος ΣΤ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Τσίπιανα): 22,2χλμ
6 ος ΣΤ, ΑΝΑΛΗΨΗ: 25,3χλμ
7 ος ΣΤ, ΒΑΣΙΛΑΙΟΙ: 29,1χλμ

Ο κάθε αθλητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αναγράφει στα είδη προσωπικής του
τροφοδοσίας τον αριθμό συμμετοχής του.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:
α. 31,4K: Η διαδρομή των 31,4K έχει χρονικό όριο τις 8 ώρες από την ώρα εκκίνησης.
Ενδιάμεσο χρονικό όριο αποκλεισμού είναι 3 ώρες στον 3 ο σταθμό τροφοδοσίας.
β. 9,3K: Η διαδρομή των 9,2K έχει χρονικό όριο τις 4 ώρες από την ώρα εκκίνησης.
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Οι σταθμοί τροφοδοσίας αποτελούν και σημεία ελέγχου. Όποιος αθλητής δεν περάσει από
σημείο ελέγχου θεωρείται άκυρος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ:
Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να έχει στο μπροστινό μέρος της μπλούζας του, σε
εμφανές σημείο, τον αριθμό συμμετοχής του. Ο αριθμός απαγορεύεται να διπλωθεί ή να
αλλοιωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο.

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Κάθε αθλητής ο οποίος προσεγγίζεται από κάποιον γρηγορότερο αθλητή είναι
υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί, να τραβηχτεί στην άκρη, ώστε να γίνει γρήγορα και με
ασφάλεια η προσπέρασή του.

ΒΟΗΘΕΙΑ:
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ
τους, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η
χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε απορρίμματος ή υλικού συσκευασίας
κατά μήκος της διαδρομής
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η οργανωτική επιτροπή δεν ευθύνεται για απώλεια ζωής, τραυματισμό ή οποιαδήποτε
βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής,
δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και
βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν,
έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται να ζητηθεί από
κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι
να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της
υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα
των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής,
όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η
Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε
οποιονδήποτε αθλητή.