Διαβάστε παρακάτω την προκήρυξη εκ μέρους της διοργάνωσης