• Δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες 18 ετών & άνω
  • Οι συμμετέχουσες  δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση στη διοργάνωση για την κατάσταση της υγείας τους, ωστόσο απαιτείται καλή φυσική κατάσταση. Η προσωπική κατάσταση της υγείας, είναι αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.
  • Αποποίηση ευθύνης Η συμμετοχή πραγματοποιείται με ελεύθερη βούληση. Ως εκ τούτου, η διοργάνωση της συνάντησης, δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς, πιθανά ατυχήματα κατά τη διάρκεια των δράσεων καθώς οι συμμετέχουσες έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που εγκυμονούν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται  στη φύση και λαμβάνουν μέρος με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχουσες  απαλλάσσουν τους Διοργανωτές από οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή/και περιουσιακά στοιχεία που προκαλούνται από ή σε αυτούς.
  • Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης προγραμματισμένων δράσεων στην ύπαιθρο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, εάν κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
  • Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το γεγονός αν οι συνθήκες κρίνονται απαραίτητες.
  • Πολιτική ακύρωσης & επιστροφής χρημάτων. Τα αιτήματα ακύρωσης συμμετοχών και πλήρους επιστροφής των χρημάτων θα γίνονται δεκτά έως και την λήξη των εγγραφών με τα τραπεζικά έξοδα να επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Το αίτημα ακύρωσης θα γίνεται μέσω e-mail στη διεύθυνση trailgirlgr@gmail.com
  • Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων εντός ή εκτός του δασικού χωριού.
  • Πνευματικά Δικαιώματα. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα φωτογράφισης & λήψης βίντεο των δράσεων, καθώς και των συμμετεχόντων και δημοσίευσής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.